Projecten

De projecten die wij met veel trots hebben mogen uitvoeren zijn hier voorbeelden van.

Monetariseren van fte’s

Aanleiding voor Rijkswaterstaat WVL-BNRE om het initiatief te nemen om een standaardmethode op te stellen voor het monetariseren van fte’s, is het steeds nadrukkelijker aan de orde komen van het monetariseren van fte’s in businesscases binnen Rijkswaterstaat. Met...

Yuverta

Vastgoedvisie Yuverta

Voor één van haar locaties wil Yuverta een vastgoedvisie opstellen voor de lange termijn. Dit is nodig, omdat het aantal studenten op de locatie fluctueert en het gebouw destijds is ontworpen voor een ander onderwijsconcept. Daarnaast bestaat een deel van de...

Huisvestingsplannen Nationale Politie

De Nationale Politie heeft met het programma Toekomstbestendige Huisvesting te maken met een multi-opgave waarin inhoudelijk, financieel, governance technisch als ook veranderkundig qua gedrag en cultuur bijgestuurd moet worden. Cleverstone heeft hierin de...

Huisvesting Bereden Politie

De bereden politie wordt ingezet voor surveillance, bij acties van de Mobiele Eenheid en bij officiële gelegenheden. Bij surveillance patrouilleren de ruiters in koppels. Ze hebben dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. De bereden politie wordt ook...

Vastgoedontwikkeling Centrumlocatie Landelijke Eenheid

De Landelijke Eenheid (LE) is een onderdeel van de Nederlandse politie dat zich richt op landelijke opsporing en aanpak van georganiseerde criminaliteit. De centrale locatie van de LE bevindt zich in Driebergen, in de provincie Utrecht. In de afgelopen jaren is er...

Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone een dashboard te bouwen voor de businesscases van Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor...

Begeleiding en toetsing businesscases RWS

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone gevraagd hen te ondersteunen in het begeleiden en toetsen van businesscases op het gebied van duurzaamheid en ICT binnen Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische...

Businesscase Politie Teambureau Purmerend

Cleverstone heeft de businesscase geschreven voor de realisatie van het nieuwe teambureau voor de politie in Purmerend. Het bestaande pand aan de Waterlandlaan was niet langer functioneel en kende meerdere klimaat-technische issues. In de businesscase zijn meerdere...

Strategisch advies TU Delft

De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus heeft de afdeling Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft de afgelopen jaren een langetermijnvisie opgesteld. De TU Delft werkt aan...

Monetariseren van fte’s

Aanleiding voor Rijkswaterstaat WVL-BNRE om het initiatief te nemen om een standaardmethode op te stellen voor het monetariseren van fte’s, is het steeds nadrukkelijker aan de orde komen van het monetariseren van fte’s in businesscases binnen Rijkswaterstaat. Met...

Yuverta

Vastgoedvisie Yuverta

Voor één van haar locaties wil Yuverta een vastgoedvisie opstellen voor de lange termijn. Dit is nodig, omdat het aantal studenten op de locatie fluctueert en het gebouw destijds is ontworpen voor een ander onderwijsconcept. Daarnaast bestaat een deel van de...

Huisvestingsplannen Nationale Politie

De Nationale Politie heeft met het programma Toekomstbestendige Huisvesting te maken met een multi-opgave waarin inhoudelijk, financieel, governance technisch als ook veranderkundig qua gedrag en cultuur bijgestuurd moet worden. Cleverstone heeft hierin de...

Huisvesting Bereden Politie

De bereden politie wordt ingezet voor surveillance, bij acties van de Mobiele Eenheid en bij officiële gelegenheden. Bij surveillance patrouilleren de ruiters in koppels. Ze hebben dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. De bereden politie wordt ook...

Vastgoedontwikkeling Centrumlocatie Landelijke Eenheid

De Landelijke Eenheid (LE) is een onderdeel van de Nederlandse politie dat zich richt op landelijke opsporing en aanpak van georganiseerde criminaliteit. De centrale locatie van de LE bevindt zich in Driebergen, in de provincie Utrecht. In de afgelopen jaren is er...

Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone een dashboard te bouwen voor de businesscases van Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor...

Begeleiding en toetsing businesscases RWS

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone gevraagd hen te ondersteunen in het begeleiden en toetsen van businesscases op het gebied van duurzaamheid en ICT binnen Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische...

Businesscase Politie Teambureau Purmerend

Cleverstone heeft de businesscase geschreven voor de realisatie van het nieuwe teambureau voor de politie in Purmerend. Het bestaande pand aan de Waterlandlaan was niet langer functioneel en kende meerdere klimaat-technische issues. In de businesscase zijn meerdere...

Strategisch advies TU Delft

De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus heeft de afdeling Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft de afgelopen jaren een langetermijnvisie opgesteld. De TU Delft werkt aan...