Onze projecten

Begeleiding en toetsing businesscases RWS

Begeleiding en toetsing businesscases RWS

door | jan 19, 2021

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone gevraagd hen te ondersteunen in het begeleiden en toetsen van businesscases op het gebied van duurzaamheid en ICT binnen Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). Het team van specialisten werkt verspreid in Utrecht, Lelystad, Rijswijk en op projectlocaties in Den Haag en Brussel.

Het advieswerk omvat de volgende instrumenten voor economische evaluaties:

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit is een methode om de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten.
  • multicriteria-analyse (MCA). Dit is een methode om op basis van meer dan één criteria alternatieven te kunnen beoordelen.
  • kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Daarmee onderzoekt het SEE de optimale doelmatigheid van de beschikbare middelen.
  • businesscases. Dit instrument maakt de financiële consequenties voor de overheid inzichtelijk.
  • overige analyses zoals de zogenaamde reële optieanalyse, de trade-off analysis en beslisbomen voor het weergeven van alternatieven en keuzes.

Cleverstone heeft capaciteit geleverd voor het begeleiden en toetsen van businesscases. Daarnaast heeft Cleverstone gewerkt aan het schrijven van de werkwijzer om businesscases binnen RWS te schrijven. Daarvoor zijn ook diverse rekenmodellen opgesteld.

Klik hier voor meer van onze projecten.

Klik hier om meer over het SEE te lezen.