Monetariseren van fte’s

Monetariseren van fte’s

Aanleiding voor Rijkswaterstaat WVL-BNRE om het initiatief te nemen om een standaardmethode op te stellen voor het monetariseren van fte’s, is het steeds nadrukkelijker aan de orde komen van het monetariseren van fte’s in businesscases binnen Rijkswaterstaat. Met het monetariseren van fte’s wordt bedoeld dat de beoogde baten ingeboekt kunnen worden als een besparing op kosten. De complexiteit uit zich in het feit dat de besparingen niet altijd één-op-één op voorhand aanwijsbaar zijn of enkel kwalitatief van aard zijn en dus niet kwantitatief inboekbaar. Cleverstone is gevraagd om de...

Lees meer
Vastgoedvisie Yuverta

Vastgoedvisie Yuverta

Voor één van haar locaties wil Yuverta een vastgoedvisie opstellen voor de lange termijn. Dit is nodig, omdat het aantal studenten op de locatie fluctueert en het gebouw destijds is ontworpen voor een ander onderwijsconcept. Daarnaast bestaat een deel van de locatie uit tijdelijke huisvesting en zijn er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Het opstellen van een lange termijn vastgoedvisie stelt Yuverta in staat om integraal antwoord te geven op deze vastgoedvraagstukken en de juiste keuze te maken voor de toekomst. Cleverstone trekt in deze opdracht samen op met S.V.D.P. en Bremen...

Lees meer
Huisvestingsplannen Nationale Politie

Huisvestingsplannen Nationale Politie

De Nationale Politie heeft met het programma Toekomstbestendige Huisvesting te maken met een multi-opgave waarin inhoudelijk, financieel, governance technisch als ook veranderkundig qua gedrag en cultuur bijgestuurd moet worden. Cleverstone heeft hierin de ontwikkeling van de nieuwe Huisvestingsplannen gefaciliteerd. Meer lezen over het vastgoed van de politie? https://www.politie.nl/onderwerpen/huisvesting-politie.html Check ook onze andere projecten

Lees meer

Huisvesting Bereden Politie

De bereden politie wordt ingezet voor surveillance, bij acties van de Mobiele Eenheid en bij officiële gelegenheden. Bij surveillance patrouilleren de ruiters in koppels. Ze hebben dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. De bereden politie wordt ook ingezet bij de Mobiele Eenheid. Sinds 1 januari 2013 werkt de bereden politie landelijk. De planning en leiding zitten in Houten. Als ergens paarden nodig zijn, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, dan kan de plaatselijke politie paarden aanvragen. In Houten krijgen ze alle aanvragen binnen en hebben zo het...

Lees meer