Onze projecten

Huisvesting Bereden Politie

Huisvesting Bereden Politie

door | feb 25, 2022

De bereden politie wordt ingezet voor surveillance, bij acties van de Mobiele Eenheid en bij officiële gelegenheden. Bij surveillance patrouilleren de ruiters in koppels. Ze hebben dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. De bereden politie wordt ook ingezet bij de Mobiele Eenheid.

Sinds 1 januari 2013 werkt de bereden politie landelijk. De planning en leiding zitten in Houten. Als ergens paarden nodig zijn, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, dan kan de plaatselijke politie paarden aanvragen. In Houten krijgen ze alle aanvragen binnen en hebben zo het overzicht hoe en waar de beschikbare ruiters en paarden het beste ingezet kunnen worden.

In Nederland zijn er op zeven plekken stallen van de bereden politie. Meestal werken ruiter en paard in hun eigen gebied. Maar als het nodig is, kan een ruiter uit bijvoorbeeld Groningen ook dienst doen in Den Haag. Bij de bereden politie werken ongeveer 120 paarden. Het zijn bijna allemaal KWPN-paarden (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland). Niet elk paard is geschikt als politiepaard. Het paard moet bepaalde eigenschappen hebben.

De politiepaarden zijn met name een effectief middel bij grote groepen mensen. Ze worden vaak ingezet bij optochten, evenementen en voetbalwedstrijden. Zij kunnen namelijk zowel voor, achter als naast een menigte lopen. Hierdoor blijft de grote groep mensen compact en is deze eenvoudig onder controle te houden. Een ruiter zit hoog op zijn paard en overziet zo een groter gebied, signaleert sneller ongeregeldheden en kan hier alerter op reageren.

Voor de bereden politie is Cleverstone bezig geweest met het ontwikkelen van een landelijke visie op haar huisvesting. Door gebruik te maken van data van inzetten zijn we in staat geweest om de hotspots te bepalen en locaties vast te stellen. De visie is gezamenlijk met operationele medewerkers opgesteld.

Businesscases

Op basis van de huisvestingsvisie is een concept voor de toekomstige stal ontwikkeld. Bij de ontwikkeling zijn ruiters, dierverzorgers van de Bereden Politie maar ook architecten en andere adviseurs betrokken geweest. De stal is voorzien van alle benodigdheden en voldoet aan de wet Dierenwelzijn.

Per locatie is een businesscase opgesteld en wordt gezocht naar de ideale plek voor het realiseren van de stal.

www.cleverstone.nl