Monetariseren van fte’s

Monetariseren van fte’s

Aanleiding voor Rijkswaterstaat WVL-BNRE om het initiatief te nemen om een standaardmethode op te stellen voor het monetariseren van fte’s, is het steeds nadrukkelijker aan de orde komen van het monetariseren van fte’s in businesscases binnen Rijkswaterstaat. Met het monetariseren van fte’s wordt bedoeld dat de beoogde baten ingeboekt kunnen worden als een besparing op kosten. De complexiteit uit zich in het feit dat de besparingen niet altijd één-op-één op voorhand aanwijsbaar zijn of enkel kwalitatief van aard zijn en dus niet kwantitatief inboekbaar. Cleverstone is gevraagd om de...

Lees meer
Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone een dashboard te bouwen voor de businesscases van Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). Het team van specialisten werkt verspreid in Utrecht, Lelystad, Rijswijk en op projectlocaties in Den Haag en Brussel.  Het advieswerk omvat de volgende instrumenten voor economische evaluaties: maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)....

Lees meer
Begeleiding en toetsing businesscases RWS

Begeleiding en toetsing businesscases RWS

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone gevraagd hen te ondersteunen in het begeleiden en toetsen van businesscases op het gebied van duurzaamheid en ICT binnen Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). Het team van specialisten werkt verspreid in Utrecht, Lelystad, Rijswijk en op projectlocaties in Den Haag en Brussel. Het advieswerk omvat de volgende instrumenten voor...

Lees meer