Onze projecten

Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

Ontwikkeling dashboard businesscases Rijkswaterstaat

door | jun 1, 2021

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft Cleverstone een dashboard te bouwen voor de businesscases van Rijkswaterstaat. Het SEE is wij kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Het SEE werkt onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). Het team van specialisten werkt verspreid in Utrecht, Lelystad, Rijswijk en op projectlocaties in Den Haag en Brussel. 

Het advieswerk omvat de volgende instrumenten voor economische evaluaties:

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit is een methode om de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten.
  • multicriteria-analyse (MCA). Dit is een methode om op basis van meer dan één criteria alternatieven te kunnen beoordelen.
  • kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Daarmee onderzoekt het SEE de optimale doelmatigheid van de beschikbare middelen.
  • businesscases. Dit instrument maakt de financiële consequenties voor de overheid inzichtelijk.
  • overige analyses zoals de zogenaamde reële optieanalyse, de trade-off analysis en beslisbomen voor het weergeven van alternatieven en keuzes.

Cleverstone heeft een overzicht ontwikkeld met daarin alle businesscases van Rijkswaterstaat. Daarin zijn alle parameters van de businesscases opgenomen.

Klik hier voor meer van onze projecten.

Klik hier om meer over het SEE te lezen.