Onze projecten

Strategisch advies TU Delft

Strategisch advies TU Delft

door | sep 7, 2018

De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus heeft de afdeling Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft de afgelopen jaren een langetermijnvisie opgesteld. De TU Delft werkt aan een levendige campus met excellente faciliteiten voor onderwijs en onderzoek binnen redelijke maatschappelijke kosten. TU Delft heeft Cleverstone gevraagd om op basis van de vastgoedstrategie een methode op te stellen om alle lopende en nog op te starten programma’s en projecten te matchen aan de toekomstvisie van de TU Delft. Door hier vervolgens KPI’s aan te koppelen, is  CRE in staat om continu met de juiste data te sturen op vastgoedbeslissingen.

Bij Cleverstone vinden we niets gaver dan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en ideeën. Daardoor raken we geïnspireerd om nieuwe dingen te doen of anders naar een vraagstuk te kijken. Kunnen wij u verder helpen? Wij horen het graag!

Meer lezen over het vastgoed van de TU Delft? https://iamap.tudelft.nl/poi/facilitair-management-vastgoed-fmvg/

Check meer van onze projecten