Projecten

De projecten die wij met veel trots hebben mogen uitvoeren zijn hier voorbeelden van.

Huisvestingsplan schoolgemeenschap Terra Emmen

Cleverstone heeft de opdracht van AOC Terra Emmen om te adviseren in de initiatieffase van de ontwikkeling van de nieuwe school in Emmen. Daarnaast is ons gevraagd een advies af te geven ten aanzien van de verkoop van diverse grondposities en is een Quick scan...

Heronderhandelingen huurcontracten Nationale Politie

Cleverstone is door de Nationale Politie gevraagd heronderhandelingen uit te voeren namens de politie bij de verwerving van kavels. Daarbij is een analyse van intentie-, reserverings- en gronduitgifteovereenkomst op commercieel (financieel), juridisch, technisch en...

GRIP® Implementatie TU Delft

Cleverstone is gevraagd om de TU Delft te ondersteunen in haar vastgoedmanagement met de implementatie van de GRIP® Vastgoedmanager. De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus...

GRIP® Implementatie ANWB

Cleverstone is gevraagd om de ANWB te ondersteunen in haar vastgoedmanagement met de implementatie van de GRIP® Vastgoedmanager. De ANWB heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille met winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Door deze gebouwen in de GRIP®...

Advisering huisvesting de Baak

Cleverstone is door de Baak gevraagd een onderzoek te doen naar het genereren van liquide middelen uit haar vastgoed. Cleverstone heeft een analyse uitgevoerd naar gebruik van het vastgoed en de capaciteit vastgesteld. De locaties de Horst en Seaside zijn beiden...

Huisvestingsplan schoolgemeenschap Terra Emmen

Cleverstone heeft de opdracht van AOC Terra Emmen om te adviseren in de initiatieffase van de ontwikkeling van de nieuwe school in Emmen. Daarnaast is ons gevraagd een advies af te geven ten aanzien van de verkoop van diverse grondposities en is een Quick scan...

Heronderhandelingen huurcontracten Nationale Politie

Cleverstone is door de Nationale Politie gevraagd heronderhandelingen uit te voeren namens de politie bij de verwerving van kavels. Daarbij is een analyse van intentie-, reserverings- en gronduitgifteovereenkomst op commercieel (financieel), juridisch, technisch en...

GRIP® Implementatie TU Delft

Cleverstone is gevraagd om de TU Delft te ondersteunen in haar vastgoedmanagement met de implementatie van de GRIP® Vastgoedmanager. De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus...

GRIP® Implementatie ANWB

Cleverstone is gevraagd om de ANWB te ondersteunen in haar vastgoedmanagement met de implementatie van de GRIP® Vastgoedmanager. De ANWB heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille met winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Door deze gebouwen in de GRIP®...

Advisering huisvesting de Baak

Cleverstone is door de Baak gevraagd een onderzoek te doen naar het genereren van liquide middelen uit haar vastgoed. Cleverstone heeft een analyse uitgevoerd naar gebruik van het vastgoed en de capaciteit vastgesteld. De locaties de Horst en Seaside zijn beiden...