Onze projecten

Huisvestingsplan schoolgemeenschap Terra Emmen

Huisvestingsplan schoolgemeenschap Terra Emmen

door | mei 1, 2018

Cleverstone heeft de opdracht van AOC Terra Emmen om te adviseren in de initiatieffase van de ontwikkeling van de nieuwe school in Emmen. Daarnaast is ons gevraagd een advies af te geven ten aanzien van de verkoop van diverse grondposities en is een Quick scan gedaan naar het gelopen proces.

Het nieuwe gebouw van Terra Emmen moet plaats bieden aan 800 studenten en wordt een zogenaamd groen lyceum. Cleverstone heeft de eerste onderzoeken naar nieuwbouw bekeken en beoordeeld op haalbaarheid. In opdracht van Terra Emmen is uiteengezet wat een realistische kostenraming is voor het realiseren van passende huisvesting voor zowel de MBO als voor het VO onderwijs.

Op basis van de verwachte leerlingenaantallen is het programma van eisen bekeken en is een kostenraming opgesteld. Daarnaast zijn de huidige exploitatie in beeld gebracht en zijn diverse scenario’s uitgewerkt voor de toekomstige huisvesting.

Klik hier voor meer van onze projecten.

Klik hier om meer te lezen over Terra Emmen.