Onze projecten

Vastgoedontwikkeling Centrumlocatie Landelijke Eenheid

Vastgoedontwikkeling Centrumlocatie Landelijke Eenheid

door | feb 25, 2022

De Landelijke Eenheid (LE) is een onderdeel van de Nederlandse politie dat zich richt op landelijke opsporing en aanpak van georganiseerde criminaliteit. De centrale locatie van de LE bevindt zich in Driebergen, in de provincie Utrecht. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling en optimalisering van deze locatie om aan de specifieke eisen van de LE te voldoen.

Bij de Landelijke Eenheid bevindt zich onder andere de 112 centrale, meldpunt 144, LTP, RAC en het Operationeel Centrum (OC). Het OC beschikt over een landelijk, actueel operationeel beeld en monitort de veiligheidssituatie in Nederland. De Landelijke Eenheid is ingedeeld in zeven operationele diensten, te weten een dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC), een dienst Landelijke Recherche (DLR), een dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), een dienst Specialistische Opsporing (DSO), een dienst Infrastructuur (DINFRA), een dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en een dienst Speciale Interventies (DSI). De eenheidsleiding stuurt de eenheid aan, ondersteund door een staf en door de Bedrijfsvoering Landelijke Eenheid.

De centrumlocatie voor de Landelijke Eenheid bestaat op dit moment uit locaties in Driebergen, Woerden, Zoetermeer en Breukelen. Driebergen fungeert als de hoofdlocatie en heeft een campusachtige structuur op de Hoofdstraat. Cleverstone heeft meegewerkt aan het opstellen van de toekomstvisie, het ambitiedocument en de campusstrategie. Op basis van de eigenschappen van de organisatie is een strategie bedacht voor de toekomstige campus. Verder is het omgevingsmanagement opgestart in samenwerking met gespecialiseerde bureau’s.

Meer lezen over de transitie van de Landelijke Eenheid? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/18/tk-bijlage-1-definitief-korpstransitieplan-voor-de-landelijke-eenheid

Meer projecten van Cleverstone bekijken? Check ze hier.