De TU Campus bestaat uit circa 610.000 m² BVO vastgoed in gebouwcomplexen en 162 ha grond. Voor de ontwikkeling van deze campus heeft de afdeling Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft de afgelopen jaren een langetermijnvisie opgesteld. De TU Delft werkt aan een levendige campus met excellente faciliteiten voor onderwijs en onderzoek binnen redelijke maatschappelijke kosten. TU Delft heeft Cleverstone gevraagd om op basis van de vastgoedstrategie een methode op te stellen om alle lopende en nog op te starten programma’s en projecten te matchen aan de toekomstvisie van de TU Delft. Door...

Lees meer