Cleverstone is door de Baak gevraagd een onderzoek te doen naar het genereren van liquide middelen uit haar vastgoed. Cleverstone heeft een analyse uitgevoerd naar gebruik van het vastgoed en de capaciteit vastgesteld. De locaties de Horst en Seaside zijn beiden meegenomen in het onderzoek. De Baak is een onderwijsinstelling en geeft trainingen in leiderschapsontwikkeling. De Baak heeft twee locaties, de Horst in Driebergen en Seaside in Noordwijk. De visie van de Baak is in de afgelopen jaren verder verscherpt en vraagt ook om nieuwe inzichten ten aanzien van haar vastgoed. In de analyse is...

Lees meer