Cleverstone werkt op het snijvlak van data en vastgoed. Door slimme vastgoedmanagement tools te ontwikkelen zijn wij in staat de vastgoedportefeuille beter te managen. Daarbij maken toegankelijke dasboardtools zoals PowerBI en GRIP het mogelijk om relatief gemakkelijk en snel interactieve en overzichtelijke dashboards te maken. De inzichten die dit kan bieden geeft uw organisatie de mogelijkheid om beter te te beslissen en te adviseren. Power BI is een interactieve tool voor het visualiseren van data welke via verschillende bronnen kan worden opgenomen. Power BI is onderdeel van het Microsoft pakket. Naast een desktop versie heeft Power BI ook een online versie en een applicatie op de iOS en Android. Binnen Power BI zijn op eenvoudige wijze dashboards en rapportages te ontwikkelen op basis van bijvoorbeeld een Excel bestand. Deze dashboards zijn interactief, te filteren en aanpasbaar aan de specifieke behoefte.

In Power BI is het ook mogelijk om vastgoed dashboards te ontwikkelen. Deze dashboards kunnen u een realtime overzicht bieden van uw vastgoedportefeuille en daarbijbehorende informatie. Door slim met algoritmes te werken is het ook mogelijk om KPI’s op te stellen en echt te sturen op uw portefeuille.

Meer weten? Neem nu contact op via info@cleverstone.nl