Cleverstone op Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer!

Op 23 januari 2019 geeft Tim Schelle een energieke lezing over Huisvestingsmanagement 3.0 op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer!

De wereld van het huisvestingsmanagement is fundamenteel aan het veranderen. Data van gebouwen en van de omgeving wordt steeds sneller en beter beschikbaar. Het effectief analyseren en toepassen van die informatie is cruciaal voor het managen van huisvesting. Door het systematisch verzamelen van informatie en het toepassen van intelligente huisvestingsoplossingen kan meer waarde worden toegevoegd. Wat betekent dit concreet voor de huisvestingsmanager? De huisvestingsmanager zal zijn toolkit moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en zijn beslissingen altijd moeten onderbouwen met de beschikbare data. Zijn werk zal gemakkelijker, plezieriger en sneller gaan. De Huisvestingsmanager 3.0!

U bent welkom van 14:30 – 14:50u in zaal 2. Bent u voorbereid op Huisvestingsmanagement 3.0?