Businesscases Huisvesting

Huisvestingslasten zijn, naast personeelskosten en ICT, een van de grootste kostenposten voor uw organisatie en daarmee een niet te verwaarlozen onderdeel van uw bedrijfsvoering. Daarom helpt Cleverstone bedrijven en overheden met het opstellen van businesscases voor het maken van de juiste afweging op het gebied van huisvesting. Door nadrukkelijk te sturen op organisatie specifieke KPI’s waaronder kwalitatieve-, financiële-, en risico-aspecten, voorzien wij (maatschappelijke)organisaties van objectieve informatie over hun huisvestingsvraagstukken. Wij hebben ervaring met het opstellen van businesscases met zowel aankoop, verkoop, huur, aanpassing van bestaande objecten, als vervangende nieuwbouw. Deze businesscases presenteren wij op een logische en visueel aantrekkelijke wijze met onze businesscase-dashboards. Zo kunnen wij, samen met u, uw huisvestingsdoelstellingen realiseren. Gemakkelijk, plezierig en snel!

Related Posts

Leave a Reply