5 onmisbare tips voor effectief vastgoedmanagement

Sinds het eerste onderzoek naar het management van vastgoed in 1983 door Zeckhauser en Silverman, is het vak vastgoedmanagement sterk geprofessionaliseerd. Zeker de laatste jaren is, mede door betere opleidingen, de ontwikkeling van vaardigheden en nieuwe technologieën, de stap naar slimmer en effectiever vastgoedmanagement eenvoudiger geworden. Toch blijkt er in de praktijk nog veel ruimte voor verbetering te zijn. Daarom 5 tips om vastgoed effectiever te managen!
Tip 1: Vastgoedmanagement is een vak

De vastgoedportefeuille is, naast kapitaal, machines, mensen en kennis, uw vijfde bedrijfsmiddel. Vastgoed is dus niet slechts het omhulsel waarbinnen de primaire bedrijfsprocessen plaatsvinden, maar levert ook een sterke bijdrage aan tevredenheid van cliënten, arbeidssatisfactie en productiviteit van personeel, imago van de organisatie en waarde in de markt. Vastgoedmanagement wordt vaak goed niet georganiseerd. Dit blijkt uit het feit dat de vastgoedmanagementafdeling geregeld binnen facility management of inkoop wordt geplaatst. Vastgoedmanagement is géén operationele aangelegenheid, maar een strategisch bedrijfsmiddel.

Tip 2: Stel een vastgoedstrategie op

Het doel van een strategie is dat je in staat bent om op basis van de strategie per gebouw anders kunt omgaan met investeringen, afstoot en onderhoud. Kijk hierbij naar de gewenste toekomstsituatie én de huidige portefeuille. Optimaliseer de huisvesting zodat deze aansluit bij de korte- en langetermijndoelstellingen van uw organisatie. Zo worden er geen gebouwen in perfecte staat gehouden worden waarvan u al lang afscheid had moeten nemen.

 

Tip 3: Verzamel de juiste informatie

De basis moet op orde zijn. Een open deur? Niet in vastgoedland. Te veel organisaties zijn, ruim 30 jaar na het eerste vastgoedonderzoek, nog steeds niet in control voor wat betreft hun vastgoedmanagement. Hoeveel vastgoed hebben we nu eigenlijk? Is dit eigendom of huur? Waar zijn de contracten? Enkele vragen waar vaak geen pasklaar antwoord op is of te lang naar gezocht wordt. Een helder overzicht van de meest relevante vastgoeddata van uw portefeuille is daarom een must om GRIP te krijgen en te houden op uw activiteiten. Dat geen grip hebben heel veel geld kan kosten, weet ook Oracle. Zij vergaten hun huurovereenkomst voor 6.000 m2 kantoor in Amsterdam Sloterdijk op te zeggen. Oeps!

Tip 4: Investeer niet overmatig in een huurpand

Een misser, vooral op financieel vlak, is die van het te veel investeren in een huurpand. Is een gebouw eenmaal aangehuurd of aangekocht, worden besluiten om de inbouwpakketten aan te passen niet goed gecommuniceerd met de afdeling strategie. Dit leidt ertoe dat er miljoenen geïnvesteerd worden in huurgebouwen, met als gevolg dat er versneld afgeschreven moet worden als een contract expireert. Verhuurders lachen in hun vuistje als ze weten dat er bij een heronderhandeling nog een enorme boekwaarde zit op het gebouw.

Tip 5: Let op de wederopleveringsverplichtingen

Naast de huurprijs per vierkante meter, huurtermijn en de omvang van het gehuurde, maken de wederopleveringsverplichtingen een significant deel uit van het totale pakket aan lasten. De wederopleveringsverplichtingen zijn de verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract, zoals het verwijderen van het inbouwpakket. Het gangbare ROZ-model stelt in de algemene bepalingen een verplichting tot het terugbrengen van het gehuurde in de staat waarin het bij aanvang huur is opgeleverd. Te vaak worden de (hoge!) kosten en inspanningen die hiermee samenhangen niet op waarde geschat en leidt deze post tot dure en vervelende projecten waar huurders niet op zitten te wachten.