‘Universiteiten missen zicht op vastgoedrisico’s’

De Algemene Rekenkamer stelt in haar rapport ‘Vastgoed universiteiten‘ -verschenen op 6 oktober 2016- dat er slechts een beperkt inzicht geboden wordt in de vastgoedrisico’s bij individuele universiteiten en dat de kans bestaat dat de Onderwijsinspectie risico’s bij individuele universiteiten te laat op het spoor komt.

‘Goed toezicht door de Onderwijsinspectie is belangrijk, maar goed vastgoedmanagement door de universiteiten zelf is cruciaal om vastgoedplannen in goede banen te leiden.’ Zo schrijft de Algemene Rekenkamer.

Met GRIP krijgt u als vastgoedmanager een dynamisch en handzaam inzicht in uw portefeuille. Nooit meer zoeken naar relevante gegevens over bijvoorbeeld de gezondheidsaspecten van uw gebouwen, het aantal vierkante meters per student, gebruikerstevredenheid, of financiën.

Gemakkelijk, plezierig & snel!